תפילה תמה תדהר
תפרח תמור תהל
תקוה תמי תהילה
תקומה תמר תוגה
תרזה תומר תור
תרצה תמרה תות
תשורה תניה תלמה
 תאיר תפארת תום