קרנית קרין קורל
קרת קרן קטי
קשת קרי קטיה
קשתית קרני קלילה
 קמה קרניאלה קנרית