פנינה פזית פאר
פרח פלא פועה
פריאל פלאית פוריה
 פאני פלג פורת
 פסיה פליאה פז