ענת עמל עינת עדי
עפרה עמליה עירית עדיה
עופרי עומר עלומה עדינה
ערבה עינב עליה עידית
עתליה ענבל עליזה עדה
עתלית ענבר עלינה עדן
עתרת עונג עלמה עזית
 עגר ענוגה עמיה עוזיאלה
ענוה עמירה עטרה
ענפה עמית עטרת