גניה גלאור גאולה
גפן גלי גיה
גפנה גליה גיל
גפנית גלילה גילי
גרנית גלית גילת
גת גן גל
גיתית גאיה
 ג'וליה
 ג'וליט